Tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet

EU-domstolen følger opp innskjerpingen av at tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet.

Specialist Counsel Alf Amund Gulsvik og senioradvokat Kine Østbye Neslein har skrevet en artikkel for Anbud 365. EU-domstolens avgjørelsen i sak C-14/17, Iveco, følger opp trenden fra EFTA-domstolens uttalelse og lagmannsrettens dom i saken om Fosen-linjen om at oppdragsgiver må knytte dokumentasjonskrav til tildelingskriterier som gjør det mulig å kontrollere at opplysningene i tilbudet er troverdige, skriver artikkelforfatterne. Les hele artikkelen her.

Les våre siste artikler om anskaffelser