Oslo

Elise Nedregaard

Advokatfullmektig

Elise arbeider med tvisteløsning innenfor flere ulike rettsområder. Hun bistår også med rådgivning innenfor ulike kontraktstyper, særlig knyttet til utforming og gjennomgang av kontrakter.

Mobil
+47 99 26 78 74
E-post
emn@wr.no