Hopp til hovedinnholdet

Rett fra havet

24.01.2021

Elise Johansen er på rett sted til rett tid. Vår nye Specialist Counsel har tidligere vært trainee i Wikborg Rein og senere forsker ved Norsk senter for Havrett ved Universitetet i Tromsø.

Engasjement, kunnskapstørst og heldige sammentreff har ført Elise tilbake til Wikborg Rein og gir firmaet ny spisskompetanse innen klimaspørsmål og havrett.

– Det var litt livets tilfeldigheter, men også trangen til å videreutvikle meg at jeg kjente at det var på tide med en retningsendring. Tilfeldigheten var at vi fysisk havnet "sørpå". Min mann fikk jobb som fotballtrener i Fredrikstad. Dette sammen med forskningen min gjorde at jeg kunne flytte, sier Elise.

Elise er fra Øksnes kommune i Vesterålen. Med en barndom i fjæra og kultur- og identitetsforming fra oppvekst i Norges største fiskerikommune, kommer interessen for hav, havnæringer og miljøet naturlig. Som førsteamanuensis ved UiT har Elise forsket både på globale og nasjonale problemstillinger innen havrett og klimarett. Elise har nylig blitt utnevnt til professor ved UiT og vil fortsatt ha en tilknytning til universitetet som ligger svært langt fremme innen forskning på havrett, også internasjonalt.

Nylig publiserte Dagens Næringsliv hennes kronikk om behovet for arealplanlegging og interessekonflikter til havs. Havrett vil være grunnleggende for svært mye av Norges satsing på miljøteknologi og industriutvikling i fremtiden, og er et naturlig satsningsområde for Wikborg Rein.

– Jeg har så langt i stor grad jobbet fra det offentliges perspektiv, med Statens forpliktelser. Nå må jeg snu fokuset og se på dette fra næringslivets perspektiv – og det er kjempespennende!

Elise kommer til å jobbe med å kommersialisere dette fagområdet ytterligere, og vil ha en sentral rolle innen klima og bærekraft i Wikborg Rein.

– Kompetansen finnes allerede på huset i aller høyeste grad. Nå må vi systematisere dette arbeidet og finne en måte å identifisere og synliggjøre de ulike områdene vi dekker og løfte dem frem. Denne bevisstgjøringen vil prege tilbudet til våre klienter og vårt profileringsarbeid, sier Elise.

Hun ser store muligheter.

– Det er mange spørsmål av juridisk karakter som er knyttet til klima og bærekraft, men også hav, som allerede ligger her. Det er klare tilknytningspunkter til finans, det er mye potensial når det gjelder compliance, og selvsagt også innenfor de maritime næringene generelt. Slik utviklingen er på dette rettsområdet vil de fleste av våre kompetansegrupper måtte forholde seg til bærekraft og klimakrav. Det kommer nye regelverk på tvers av sektorer og industrisegmenter, og klienter vil etterspørre kompetanse på dette området fordi lovkravene nå kommer og markedet har akselerert i retning mot grønn omstilling.

Managing Partner, Finn Bjørnstad, er godt fornøyd med å ha fått Elise på laget og mener hun vil spille en viktig rolle for firmaets kunder i tiden fremover:

– Elise er en fantastisk rekruttering og vil tilføre oss betydelig kompetanse innenfor et område som kanskje vil prege norsk næringsliv mer enn noe annet de neste årene. Det dreier seg om den omstillingen som kreves for å møte nye nasjonale og internasjonale klima- og miljøkrav samt forretningsmuligheter som vil utvikle seg i kjølvannet av dette. Elise vil ha det overordnede ansvaret for at Wikborg Rein alltid er i forkant og kan forberede våre kunder på det som kommer slik at de kan tilpasse seg i tide. Dette blir både krevende og veldig spennende!

Forfattere
Profile image of Elise Johansen
Elise Johansen
Partner
E-post elj@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner