Hopp til hovedinnholdet

Vegard valgte bærekraft, grønn juss og Wikborg Rein

06.02.2022

Vi har tatt en prat med vår advokatfullmektig Vegard Fosso Smievoll (26), som er så brennende opptatt av bærekraft og grønn juss at det faktisk var helt avgjørende i jobbsøkerprosessen.

Hei, Vegard. Tusen takk for at du ville stille til intervju! Vi starter med første spørsmål: Som student skal man orientere seg i et hav av arbeidsgivere. Hva må jusstudentene se etter for å velge en arbeidsgiver som er opptatt av grønn juss og bærekraft?

– Aller først bør studenter gjøre seg noen tanker om hva grønn juss og bærekraft faktisk innebærer i arbeidslivet. Slik jeg tenker på grønn juss og bærekraft, handler dette om juridisk kompetanse på regler som er ment å fremme omstilling, klima og miljø – som for eksempel EUs taksonomi. Ønsker man å jobbe med denne typen saker og rettsområder, er det viktig å se etter en arbeidsgiver som rekrutterer mennesker med engasjement og kompetanse på området, i tillegg til at de ønsker å bygge kompetanse på bærekraft på tvers av avdelinger. Det er selvfølgelig vanskelig for studenter å se hvilke arbeidsgivere som gjør dette. Jeg ville sjekket ut nettsider til ulike firmaer, og selvfølgelig spurt potensielle arbeidsgivere på ALD om hvordan de jobber med grønn juss og bærekraft. For å få faktisk innsikt i hvordan arbeidsgiver jobber med dette i praksis, kan det være lurt å ha et traineeopphold.

Nevn tre ting du gjør for et mer bærekraftig samfunn.

– Jeg spiser lite kjøtt, kjøper brukt når jeg kan, og tar toget når jeg kan.

Hva er en typisk misforståelse folk har når det gjelder det å leve bærekraftig?

– Jeg tror at man ikke må se på det å leve bærekraftig som noe enten/eller. Alle små grep du gjør kan ha betydning, så du må ikke tro at du må snu livet på hodet for å ta mer bærekraftige valg.

Hvordan bruker du ditt personlige engasjement for bærekraft i ditt arbeid som advokatfullmektig i Wikborg Rein?

– Mitt personlige engasjement for bærekraft var avgjørende i jobbsøkerprosessen, ettersom jeg spesifikt skrev at jeg ønsket å jobbe med bærekraftrelaterte problemstillinger for Wikborg Rein. Gjennom jobbintervjuene hadde jeg fine samtaler med arbeidsgiveren der vi ble enige om hvordan jeg best mulig kunne gjøre dette, ettersom de ikke har en egen avdeling som jobber med denne typen spørsmål, men som ønsker å ha bærekraft integrert i hvert enkelt team. Jeg ble derfor tilknyttet avdeling for næringseiendom og entreprise, i tillegg til å jobbe med de bærekraftrelaterte spørsmålene og sakene som kommer inn i firmaet. Dermed jobber jeg både med helt «vanlige» næringseiendoms- og entreprisesaker, i tillegg til å jobbe med grønn juss både i og utenfor eiendomssektoren, sier Vegard, og fortsetter:

Etter jeg begynte i Wikborg Rein, har jeg blant annet vært med på å rådgi klienter i eiendomssektoren som ønsker å tilpasse seg EUs taksonomi. Taksonomien er EUs verktøy for å finansiere grønn omstilling ved å klassifisere hva som er bærekraftig og ikke bærekraftig, der hensikten er at bærekraftige investeringer skal få økt tilgang på kapital og lavere renter. Det blir dermed en vinn-vinn-situasjon for både klimaet og eiendomsaktørene – de kutter utslipp og kan i tillegg spare penger. Bygg- og anleggsbransjen kalles ofte for «40-prosentsbransjen», fordi den står for 40 prosent av utslippene og 40 prosent av energibruken i verden. Jeg synes det er givende å kunne bidra til en helt nødvendig omstilling av denne sektoren.

Hva kan man selv gjøre for å fremme bærekraft og eller grønn juss i et arbeidsforhold?

– Jeg tenker det er viktig at man som potensiell arbeidstaker tør å flagge at man ønsker å jobbe med dette, allerede i ansettelsesprosessen. Dersom arbeidsgiver da signaliserer at de ikke er så interessert i grønn juss og bærekraft, var det kanskje ikke riktig arbeidsgiver for deg.

Det kan også være fornuftig å skrive masteroppgave om et relevant tema. Når man skriver en masteroppgave får man mulighet til å fordype seg sammenhengende i et tema i minst et halvt år, noe man veldig sjelden har tid til når man kommer ut i arbeidslivet. Selv kom jeg inn på tanken om å skrive masteroppgave om statsstøtterett og hydrogenproduksjon etter en samtale med en advokatfullmektig fra Wikborg Rein, som kunne fortelle at temaet var upløyd mark. Et tips er derfor å bruke ALD til å høre med aktuelle arbeidsgivere om grønne problemstillinger de har støtt på.

Har du noen tanker om hvordan bransjen kan bli enda bedre i arbeidet med bærekraft og miljø?

– Jeg synes bransjen med fordel kunne flydd mindre og hatt et mer bevisst forhold til klimaavtrykk når de planlegger møter. Mitt inntrykk er at det har kommet seg en del etter korona-pandemien, og at det benyttes langt flere fjernmøter nå enn før, men jeg synes likevel vi kunne blitt mye flinkere på å samle opp møter når vi først må besøke en annen by. Dette håper jeg og tror er noe som vil bedre seg når unge miljøbevisste advokatfullmektiger inntar landets advokatkontorer i fremtiden.

Wikborg Rein er stolt partner av One Ocean Expedition – et forskningsskip som seiler jorden rundt for et bærekraftig hav. Hva er, etter din oppfatning, det viktigste med One Ocean Expedition?

– Det viktigste med One Ocean Expedition er etter min oppfatning den bevisstheten forskningsprosjektet skaper rundt hvilken betydning havet har for klimaet og livet på jorden. FNs generalforsamling har vedtatt at 2021–2030 skal være havforskningstiåret, og jeg synes det er flott at Wikborg Rein er med å markere dette.

Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik?

– Allerede andre uken i jobben min fikk jeg i oppgave å holde foredrag om EUs taksonomi på en stor konferanse for næringseiendom. Jeg hadde ikke jobbet så mye med taksonomien fra før, og det ble en bratt læringskurve i dagene i forkant av konferansen. Heldigvis gikk foredraget bra, og jeg har siden dette både holdt foredrag om «green shipping» på Wikborg Reins Shipping Offshore-konferanse, i tillegg til kurs i taksonomien for eiendomsbransjen.

Vi setter stor pris på den jobben du gjør, Vegard! Takk for praten.

Forfattere

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner