Hopp til hovedinnholdet

Panelsamtale: Norge mot 2030 – henger norsk arbeidsrett med i tiden?

Næringslivet i Norge står overfor store endringer som følge av økonomisk usikre tider, geopolitisk uro og økende krav om «grønt skifte». Slike endringer vil berøre arbeidslivet i form av omstillinger av betydning for mange arbeidsplasser i tiden som kommer.

Dato fra09.11.2023 – 10.30
Dato til09.11.2023 – 12.30
StedNasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, Oslo.

Norsk arbeidsrett har lenge vært ansett å gi et sterkt arbeidstakervern, et inntrykk som har blitt ytterligere forsterket den senere tid med flere vedtatte og ventede lovendringer. Det har samtidig lenge vært en utbredt oppfatning at det norske trepartssamarbeidet (mellom myndighetene og organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden) fungerer godt og bidrar til hensiktsmessig gjennomføring av nødvendige omstillinger.

Wikborg Rein inviterer til en panelsamtale på Nasjonalmuseet med svært kompetente og relevante aktører, med ulik kompetanse både fra politikk, arbeidsliv og næringsliv. Vi ønsker å stille spørsmålet om norsk arbeidsrett anno 2023 gir aktørene egnede verktøy for å gjennomføre nødvendige omstillinger, eller om den snarere må anses som en begrensning.

I panelet

  • Ingeborg Moen Borgerud, partner, Arntzen de Besche og tidligere leder av arbeidslivslovutvalget
  • Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør, E24
  • Berit Svendsen, spesialrådgiver, Advansia
  • Julie Lødrup, førstesekretær, LO
  • Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff, NHO

Moderatorer er Wikborg Rein-partnerne Simen McAdam Lium og Christian Backe.

Før panelet kommer på scenen vil advokat Ingeborg Moen Borgerud gi en kort innledning om arbeidsretten. Moen Borgerud er arbeidsrettsadvokat med lang erfaring og har ledet en rekke offentlige utvalg, inkludert Arbeidslivslovutvalget som utredet den nå gjeldende arbeidsmiljøloven fra 2005. I den påfølgende panelsamtalen vil vi blant annet stille spørsmålet: Er norsk arbeidsrett først og fremst en begrensning som legger hindringer for nødvendige omstillinger i næringslivet, eller kan den også være et nyttig verktøy for slike endringer?

Blant spørsmålene som vil bli stilt, er: Skaper norsk arbeidsrett en fornuftig balanse mellom mobilitet og tilrettelegging for nødvendige omstillinger på den ene side, og ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter på den andre siden? Er norsk arbeidsrett blitt for politisk? Hva blir konsekvensen av nylig vedtatte lovendringer som blant annet innebærer utvidede rettigheter i konsernforhold? Og hva med innleiereglene, som har vært mye debattert? Er det andre lovendringer som bør vurderes? Hvilke andre grep kan eventuelt foretas for å sikre at norsk arbeidsliv er best mulig forberedt for morgendagens utfordringer?

Seminaret passer for alle som har interesse for arbeidsrett og arbeidslivets utfordringer. Både personalledere og HR-medarbeidere, samt advokater og andre rådgivere for næringslivet vil kunne få nyttige innspill og refleksjoner fra panelsamtalen. Det samme gjelder alle andre som er opptatt av arbeidslivets utfordringer i tiden vi lever i.

Dørene åpner kl. 11.30 med enkel servering.

Under vignetten «Nye muligheter – Norge mot 2030» arrangerer Wikborg Rein fagseminarer gjennom 100-årsjubileet vårt hvor vi belyser viktige temaer for næringslivet, og staker ut kursen mot 2030. Dette er det femte seminaret i rekken.

Program

10.30 11.00:

Enkel servering 

11.00 12.30:

Panelsamtale

Kontaktpersoner

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner