Hopp til hovedinnholdet

Omstilling, selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige strukturer og retningslinjer som kan hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte. Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Høy avkastning og effektiv oppnåelse av virksomhetens mål over tid forutsetter av selskapet drives på en bevisst måte når det gjelder risiko og muligheter innen bærekraft.

God eierstyring og selskapsledelse reduserer risiko, tilfører verdi og minimerer risikoen for omdømmetap for investorer og kontraktsparter. Dette betyr at man må sørge for etterfølgelse av lover og regler, men også at styringen er transparent, tillitvekkende og bidrar til klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse. For å sørge for bærekraftig og ansvarlig eierstyring bør virksomheter blant annet ha på plass følgende:

  • KPI-er om bærekraft som virksomheten styrer etter
  • Vurderinger av risiko og muligheter knyttet til bærekraft (klimarisiko og annen ESG-risiko)
  • Rutiner for ESG-due diligence som grunnlag for investeringsbeslutninger
  • Interne retningslinjer for hvordan virksomheten integrerer regulatoriske krav og hensyn til bærekraft i verdiskapningen

Wikborg Rein bistår klienter i strategiske vurderinger av virksomhetens bærekraftmål. Vi hjelper med å få på plass rutiner, retningslinjer og implementering av bærekraftig eierstyring og selskapsledelse. Vi bistår med å få på plass nødvendig dokumentasjon og interne styringsdokumenter som gir investorer og kontraktsparter nødvendig informasjon for å vurdere virksomhetens ESG-status.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les artikler om bærekraft, klima og miljø

19.03.2024

EU Council and Legal Affairs Committee of the European Parliament approves amended draft of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive

On 15 March 2024, the Committee of Permanent Representatives (COREPER) of the Council of the European Union (the "Council") surprisingly approved an amended draft of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (the "CS3D"). On 19 March, the amended draft of the CS3D was approved by the Legal Affairs Committee (JURI) of the European Parliament.

02.02.2024

WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity

In this month's ESG alert, we describe the recent decision by France's highest court which paves the way for charges to be brought against Lafarge for complicity in crimes against humanity and a decision by Oslo District Court which invalidates three Norwegian oil and gas field permits on environmental grounds.

05.01.2024

WR ESG Alert: EU agreement on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and updates to and expansion of a range of environmental obligations

In this month's ESG alert, we highlight that political agreement has been reached at EU level with respect to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, the Ecodesign for Sustainable Products Regulation as well as new rules to strengthen the Energy Performance of Buildings Directive. We also describe an expanded scope for sustainability disclosure obligations following a report by the European Supervisory Authorities and revisions to the Norwegian Greenhouse Gas Emissions Trading Act.