Hopp til hovedinnholdet

Omstilling, selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige strukturer og retningslinjer som kan hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte. Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Høy avkastning og effektiv oppnåelse av virksomhetens mål over tid forutsetter av selskapet drives på en bevisst måte når det gjelder risiko og muligheter innen bærekraft.

God eierstyring og selskapsledelse reduserer risiko, tilfører verdi og minimerer risikoen for omdømmetap for investorer og kontraktsparter. Dette betyr at man må sørge for etterfølgelse av lover og regler, men også at styringen er transparent, tillitvekkende og bidrar til klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse. For å sørge for bærekraftig og ansvarlig eierstyring bør virksomheter blant annet ha på plass følgende:

  • KPI-er om bærekraft som virksomheten styrer etter
  • Vurderinger av risiko og muligheter knyttet til bærekraft (klimarisiko og annen ESG-risiko)
  • Rutiner for ESG-due diligence som grunnlag for investeringsbeslutninger
  • Interne retningslinjer for hvordan virksomheten integrerer regulatoriske krav og hensyn til bærekraft i verdiskapningen

Wikborg Rein bistår klienter i strategiske vurderinger av virksomhetens bærekraftmål. Vi hjelper med å få på plass rutiner, retningslinjer og implementering av bærekraftig eierstyring og selskapsledelse. Vi bistår med å få på plass nødvendig dokumentasjon og interne styringsdokumenter som gir investorer og kontraktsparter nødvendig informasjon for å vurdere virksomhetens ESG-status.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les artikler om bærekraft, klima og miljø

Cover image of article "Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn"
07.08.2023

Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn

Endringene i anskaffelsesregelverket, forankret i Hurdalplattformens ambisjoner om et mer bærekraftig og miljøvennlig næringsliv, vil få stor betydning for både leverandører og oppdragsgivere. Det klare budskapet er at bærekraft og innovasjon i større grad vil bli en sentral konkurransefaktor, samtidig som byrden for oppdragsgivere med hensyn til å sikre klimavennlige løsninger ved utformingen av og gjennomføringen av sine anskaffelser blir større.

Cover image of article "Dette gjør vi på Arendalsuka"
29.06.2023

Dette gjør vi på Arendalsuka

I uke 33 har vi gleden av å invitere til fire innholdsrike og varierte arrangementer i Arendal.

Cover image of article "Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet"
06.06.2023

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.