Hopp til hovedinnholdet

Fornybar energi og grønne investeringer

Vi tilbyr fullservice juridisk bistand innen fornybar energi og det grønne skiftet. Ta kontakt med oss for spørsmål om vindkraft på land, havvind, vannkraft og solkraft, kraftmarked og infrastruktur som strømnett og fjernvarme.

Vi er også sterkt involvert i grønne teknologier, som grønn hydrogen og ammoniakk, biokraft, batteriløsninger, energi- og batterigjenvinning.

Vårt energiteam gir råd til et bredt spekter av klienter i energibransjen, inkludert kraftprodusenter, nettselskaper, strømsalgsselskaper, prosjektutviklere, internasjonale investorer, store sluttbrukere av kraft, samt leverandører, entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet. 

Gruppens lange erfaring med energibransjen gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd.

Basert på kundetilfredshet og vurderinger fra ratingbyråer som Legal 500 og Prospera, er Wikborg Rein et av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi. 

Våre spesialister er involvert i alle faser av prosjektutvikling i kraftsektoren. De har særlig erfaring med forhandling av kontrakter relatert til kraftproduksjon og -distribusjon. I den forbindelse bistår vi ofte med å forhandle avtaler med turbinleverandører og andre leveransekontrakter.

Vi har også assistert en rekke norske og internasjonale aktører med kraftkjøpsavtaler for fysisk og finansiell energihandel. 

Teamet har omfattende erfaring med alle juridiske problemstillinger som er relevante for transaksjoner og tvister knyttet til kraftproduksjon og -distribusjon.  

Kompetanse

Kombinasjonen av vår erfaring med rådgivning innen kraftbransjen og vår fulldekkende forretningsjuridiske kompetanse, gjør at vi dekker kraftbransjens behov for juridisk bistand innen blant annet: 

  • Investeringer og prosjektutvikling innenfor vindkraft på land, havvind, vannkraft, fjernvarme og kraftnett 
  • Konsesjoner og regulatoriske rammer for kraftproduksjon, herunder spørsmål etter energiloven, havenergiloven, vannfallrettighetsloven (tidl. industrikonsesjonsloven), vassdragsreguleringsloven og vannressursloven 
  • Rammer for nettvirksomheten og kraftomsetning, blant annet etter energiloven, NEM-forskriften, kontrollforskriften og avregningsforskriften  
  • Problemstillinger knyttet til fast eiendom, som bruksrettigheter og fallrettigheter til kraftverkene og forhold til grunneiere 
  • Betydningen av EU-regelverk for energibransjen, herunder EUs energimarkedspakker 
  • Finansiering av fornybar energi 
  • Kraftkjøpsavtaler (PPAer) 
  • Utbyggingsavtaler, som avtaler om turbinanskaffelser, grunnarbeider og elektroarbeider 
  • Aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, konsortiumsavtaler, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjons- og samarbeidsavtaler 
  • Kraftbeskatning 
Kontaktpersoner
Profile image of Tormod Ludvik Nilsen
Partner, Global Head of Renewable Energy
E-post tln@wr.no

Fornybar energi og det grønne skiftet

Vi tilbyr fullservice juridisk bistand innen fornybar energi og det grønne skiftet. Ta kontakt med vårt energiteam for spørsmål om vindkraft på land, havvind, vannkraft og solkraft, kraftmarked og infrastruktur som strømnett og fjernvarme. Vi er også sterkt involvert i grønne teknologier, som grønn hydrogen og ammoniakk, biokraft, batteriløsninger, energi- og batterigjenvinning.

Vårt energiteam gir råd til et bredt spekter av klienter i energibransjen, inkludert kraftprodusenter, nettselskaper, strømsalgsselskaper, prosjektutviklere, internasjonale investorer, store sluttbrukere av kraft, samt leverandører, entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet. Gruppens lange erfaring med energibransjen gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd. Basert på kundetilfredshet og vurderinger fra ratingbyråer som Legal 500 og Prospera, er Wikborg Rein et av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi.

Vår energi & bærekraftserie – Rein Wikborg

Wikborg Reins Energy & Renewables-team er virkelig engasjert i det grønne skiftet, der fornybar energi og en overgang til lavkarbonløsninger er nøkkelelementer for å lykkes. Derfor har vi laget vår egen energi & bærekraftserie – Rein Wikborg – der vi vil publisere korte videoleksjoner om juridiske temaer som er sentrale for å forstå det grønne skiftet.

Se alle våre videoer her

Fornybar Norge

Wikborg Rein er valgt som juridisk samarbeidspartner for Fornybar Norge – den viktigste bransjeorganisasjonen for aktører i kraftmarkedet. Organisasjonen representerer cirka 360 selskaper involvert i produksjon, distribusjon og handel med kraft i Norge. 

Les mer om Fornybar Norge

Les våre artikler om Fornybar energi og grønne investeringer

13.03.2024

Styringsmekanisme for bedre forsyningssikkerhet

Stortinget har vedtatt en ny styringsmekanisme for forsyningssikkerhet, men hvordan gir regelendringene bedre styring på kraftressursene våre?

01.03.2024

WR ESG Alert: The EU Council fails to endorse the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, leaving the future of the Directive hanging in the balance

In this month's ESG alert, we highlight the EU Council's failure to endorse the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and the European Parliament's efforts to combat gender-based violence, and provide an update on various environmental developments at the EU and Norwegian levels.

31.05.2023

Launch of offshore wind tenders for Sørlige Nordsjø II and Utsira Nord

On 29 March 2023, the Norwegian Government announced the opening of Norway’s first offshore wind tenders in the areas Sørlige Nordsjø II and Utsira Nord.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner