Hopp til hovedinnholdet

Immaterialrett

Vår kompetansegruppe for immaterialrett består av svært høyt kvalifiserte og engasjerte advokater med solid kunnskap og lang erfaring innenfor blant annet patentrett, varemerkerett, designrett og opphavsrett samt beskyttelse av forretningshemmeligheter, foretaksnavn, domenenavn og databasevern.

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomhetenes verdier, og vi ser et økt fokus på beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter. Muligheten til å beskytte, kommersialisere og utnytte immaterielle rettigheter gir insentiver til forskning og utvikling. Samtidig innebærer andres immaterielle rettigheter utfordringer når det gjelder nødvendig handlingsrom for egen virksomhet.  

Advokatene på teamet har lang og bred erfaring med rådgivning knyttet til forvaltning av immaterielle rettigheter og har også omfattende prosedyreerfaring innenfor immaterialrettsområdet. Eksempelvis bistår vi i patentsaker vedrørende legemidler, bioteknologi, olje- og gass og innenfor oppdrettsnæringen. Vi bistår også regelmessig i tvister vedrørende etterligninger og spørsmål om ulovlig utnyttelse av forretningshemmeligheter.  

Teamet bistår også våre klienter innenfor markedsføringsrett, altså reglene om beskyttelse mot etterligning og illojal konkurranse, samt rammene for lovlige markedsføringstiltak. Vi er også behjelpelige i forbindelse med konflikter med konkurrenter, deriblant i saker overfor domstolene og Næringslivets Konkurranseutvalg.   

Vi bistår med

  • Strategisk rådgivning knyttet til forvaltning av immaterielle rettigheter 
  • Etablering av IPR-strategier 
  • Utarbeidelse og forhandlinger av avtaler som lisensavtaler, overdragelsesavtaler, samarbeidsavtaler og forskning- og utviklingsavtaler
  • Håndtering av tvister og prosedyre for domstolene 
  • Bistand i forbindelse med transaksjoner sammen med vårt M&A-team med fokus på å sikre, beskytte og evaluere immaterielle rettigheter
  • Rådgivning knyttet til markedsføring, herunder håndtering av tvister for Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) og alminnelige domstoler
  • Håndtering av immaterielle rettigheter i ansettelsesforhold

Advokatene i teamet er blant markedets ledende og er anerkjent i en rekke internasjonale rangeringer. Flere har erfaring fra lovarbeid og forskning.  

Kontaktpersoner

Forbruker, markedsføring og e-handel

Vårt team har dyptgående innsikt i og omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverket for markedsføring, forbrukervern, og e-handel.

Les mer om vår markedsføring- og forbrukerrettpraksis

Les våre artikler om Immaterialrett

11.12.2023

Safeguarding Your Trademark: Protecting Your Brand in China

Trademark registration plays a vital role in securing trademark protection in China. Over 7 million trademark applications were submitted for registration in China in 2022 according to an official report from China's Trademark Office ("CTMO"). As of the end of 2022, the total number of registered trademarks in China exceeded 42 million.

21.09.2023

Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere måten vi utfører oppgaver på, fra å diagnostisere pasienter, til å kjøre biler eller svare på eksamensoppgaver. Den økende bruken av AI har et enormt potensial og kan forenkle og forbedre både dagligdagse og samfunnskritiske oppgaver. Men AI kan også ha flere uheldige konsekvenser.

24.04.2023

AI og rettssystemet: Kampen om opphavsrett i AI-æraen

Kunstig intelligens, som ChatGPT og GPT-4, er teknologi som utfordrer den etablerte rettstilstanden. I disse dager pågår rettssaker som bør interessere immaterialrettsadvokater.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner