Hopp til hovedinnholdet

Immaterialrett og markedsføringsrett

Vår kompetansegruppe for immaterialrett består av svært høyt kvalifiserte og engasjerte advokater med solid kunnskap og lang erfaring innenfor blant annet patentrett, varemerkerett, designrett og opphavsrett samt beskyttelse av forretningshemmeligheter, foretaksnavn, domenenavn og databasevern.

Teamet bistår også våre klienter innenfor  markedsføringsrett, altså reglene om beskyttelse mot etterligning og illojal konkurranse, samt rammene for lovlige markedsføringstiltak.   

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomhetenes verdier, og vi ser et økt fokus på beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter. Muligheten til å beskytte, kommersialisere og utnytte immaterielle rettigheter gir insentiver til forskning og utvikling. Samtidig innebærer andres immaterielle rettigheter utfordringer når det gjelder nødvendig handlingsrom for egen virksomhet.  

Advokatene på teamet har lang og bred erfaring med rådgivning knyttet til forvaltning av immaterielle rettigheter og har også omfattende prosedyreerfaring innenfor immaterialrettsområdet. Eksempelvis bistår vi i patentsaker vedrørende legemidler, bioteknologi, olje- og gass og innenfor oppdrettsnæringen. Vi bistår også regelmessig i tvister vedrørende etterligninger og spørsmål om ulovlig utnyttelse av forretningshemmeligheter.  

Innen markedsføringsretten bistår vi med å sikre at planlagte markedsføringstiltak er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er også behjelpelige i forbindelse med konflikter med konkurrenter, deriblant i saker overfor domstolene, Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet og Forbrukerombudet.   

Vi bistår med

  • Strategisk rådgivning knyttet til forvaltning av immaterielle rettigheter 
  • Etablering av IPR-strategier 
  • Utarbeidelse og forhandlinger av avtaler som lisensavtaler, overdragelsesavtaler, samarbeidsavtaler og forskning- og utviklingsavtaler
  • Håndtering av tvister og prosedyre for domstolene 
  • Bistand i forbindelse med transaksjoner sammen med vårt M&A-team med fokus på å sikre, beskytte og evaluere immaterielle rettigheter
  • Rådgivning knyttet til markedsføring og forbrukerlovgivningen, herunder håndtering av dialog med Forbrukertilsynet og tvister for Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), Markedsrådet og alminnelige domstoler
  • Håndtering av immaterielle rettigheter i ansettelsesforhold

Advokatene i teamet er blant markedets ledende og er anerkjent i en rekke internasjonale rangeringer. Flere har erfaring fra lovarbeid og forskning.  

Kontaktpersoner

Les våre artikler om Immaterialrett og markedsføringsrett

Cover image of article "Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?"
21.09.2023

Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere måten vi utfører oppgaver på, fra å diagnostisere pasienter, til å kjøre biler eller svare på eksamensoppgaver. Den økende bruken av AI har et enormt potensial og kan forenkle og forbedre både dagligdagse og samfunnskritiske oppgaver. Men AI kan også ha flere uheldige konsekvenser.

Cover image of article "AI og rettssystemet: Kampen om opphavsrett i AI-æraen"
24.04.2023

AI og rettssystemet: Kampen om opphavsrett i AI-æraen

Kunstig intelligens, som ChatGPT og GPT-4, er teknologi som utfordrer den etablerte rettstilstanden. I disse dager pågår rettssaker som bør interessere immaterialrettsadvokater.

Cover image of article "Life Science & Pharma IP Litigation 2023"
19.03.2023

Life Science & Pharma IP Litigation 2023

Wikborg Rein is a contributing firm to the Life Science & Pharma IP Litigation 2023 with Chambers and Partners.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner