Hopp til hovedinnholdet

IT-kontrakter og IT-anskaffelser

Vi bistår våre klienter ved anskaffelse, forvaltning og kommersialisering av IT-løsninger.

Digitalisering er en trend som påvirker alle virksomheter. Informasjonsteknologi (IT) og digitale løsninger utgjør ryggraden i moderne næringsvirksomhet og er gjerne tett integrert med virksomhetens forretningsprosesser.

Vi har bred erfaring med utarbeiding av alle typer IT-kontrakter, herunder med avtaler knyttet til outsourcing og bruk av skytjenester. I tillegg til å utarbeide kontrakter bistår teamet med planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser, i forhandlinger og i gjennomføringsfasen av kontrakten, for eksempel hvis noe går galt eller det er behov for endringer. Vi bistår også med å utrede og sikre etterlevelse av rettslige krav som har betydning for utvikling, drift og bruk av digitale løsninger. Vi har bistått i utarbeiding og revisjon av SSA (Statens standardavtaler for IT-anskaffelser) som benyttes stadig oftere også av private virksomheter og har omfattende erfaring med tilpasning av disse for ulike formål.

Reglene om behandling av personopplysninger og personvern er særlig relevante i forbindelse med inngåelse av IT-kontrakter og gjennomføring av IT-prosjekter. Les mer om våre personpraksis her.

Vi bistår med

  • Utforming og forhandling av teknologirelaterte avtaler, herunder avtaler om utvikling/tilpasning, drift og forvaltning av IT-løsninger
  • Avtaler om outsourcing og bruk av skytjenester
  • Lisensavtaler, forskning- og utviklingsavtaler og andre samarbeidsavtaler
  • Rådgivning knyttet til overholdelse av personvernlovningen og andre rettslige krav i forbindelse med anskaffelse, utvikling og bruk av IT-løsninger
  • Rådgivning knyttet til informasjonssikkerhet, herunder bistand med utforming av krav til forholdsmessig informasjonssikkerhet og løsninger for autentisering (elektronisk ID), identitetsforvaltning, elektroniske signaturer og bruk av kryptering
  • Vurdering av rettslige krav til løsninger for e-handel og annen elektronisk samhandling og utforming av brukervilkår og personvernerklæringer
  • Bistand i forbindelse med transaksjoner sammen med vårt M&A-team med fokus på å sikre, beskytte og evaluere teknologiske løsninger
Kontaktpersoner
Profile image of Rolf Riisnæs
Of Counsel, dr. juris
E-post rri@wr.no

Personvern

Vi har et av markedets ledende team på personvern, og tilbyr strategisk og forretningsorientert rådgivning knyttet til digitalisering i et komplekst rettslig landskap.

Les mer om vår personvernpraksis

Les våre artikler om IT-kontrakter og IT-anskaffelser

Cover image of article "Update following the 9 December 2023 agreement on the AI Act"
15.12.2023

Update following the 9 December 2023 agreement on the AI Act

On Friday 8 December, after 36 hours of trilogue negotiations, the European institutions finally reached agreement on the AI Act. A joint press conference was held on 9 December where the two lead MEPs, the Secretary of State for digitalisation and artificial intelligence, and the EU Commissioner in charge presented the key elements of the agreement.

Cover image of article "4 – Artificial Intelligence Act: Safe, reliable and human-centred artificial intelligence"
05.12.2023

4 – Artificial Intelligence Act: Safe, reliable and human-centred artificial intelligence

The proposal for regulating artificial intelligence by the European Commission marks a global first, introducing a comprehensive legal structure in this domain. This Act targets both AI system providers and users, emphasising significant penalties for non-compliance — potentially up to 40 million Euros or 7% of the total annual turnover. This underscores the importance of adherence to these regulations. At the heart of the Act is a commitment to fostering trust in artificial intelligence, a cornerstone deemed essential for unlocking and maximising the vast social and economic possibilities offered by AI technologies

Cover image of article "Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere"
02.02.2023

Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere

Den siste tiden har EU introdusert en lang rekke med ny lovgivning tilpasset den digitale utviklingen og endringene Europa står ovenfor. Direktiv 2019/2161, også kjent som Moderniseringsdirektivet, eller på engelsk "the Omnibus Directive", bringer med seg endringer til flere forbrukerverndirektiver, som igjen vil medføre endringer i flere norske lover, herunder markedsføringsloven, angrerettloven, avtaleloven, pakkereiseloven og tjenesteloven.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner