Hopp til hovedinnholdet

IT-kontrakter og IT-anskaffelser

Vi bistår våre klienter ved anskaffelse, forvaltning og kommersialisering av IT-løsninger.

Digitalisering er en trend som påvirker alle virksomheter. Informasjonsteknologi (IT) og digitale løsninger utgjør ryggraden i moderne næringsvirksomhet og er gjerne tett integrert med virksomhetens forretningsprosesser.

Vi har bred erfaring med utarbeiding av alle typer IT-kontrakter, herunder med avtaler knyttet til outsourcing og bruk av skytjenester. I tillegg til å utarbeide kontrakter bistår teamet med planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser, i forhandlinger og i gjennomføringsfasen av kontrakten, for eksempel hvis noe går galt eller det er behov for endringer. Vi bistår også med å utrede og sikre etterlevelse av rettslige krav som har betydning for utvikling, drift og bruk av digitale løsninger. Vi har bistått i utarbeiding og revisjon av SSA (Statens standardavtaler for IT-anskaffelser) som benyttes stadig oftere også av private virksomheter og har omfattende erfaring med tilpasning av disse for ulike formål.

Reglene om behandling av personopplysninger og personvern er særlig relevante i forbindelse med inngåelse av IT-kontrakter og gjennomføring av IT-prosjekter. Les mer om våre personpraksis her.

Vi bistår med

  • Utforming og forhandling av teknologirelaterte avtaler, herunder avtaler om utvikling/tilpasning, drift og forvaltning av IT-løsninger
  • Avtaler om outsourcing og bruk av skytjenester
  • Lisensavtaler, forskning- og utviklingsavtaler og andre samarbeidsavtaler
  • Rådgivning knyttet til overholdelse av personvernlovningen og andre rettslige krav i forbindelse med anskaffelse, utvikling og bruk av IT-løsninger
  • Rådgivning knyttet til informasjonssikkerhet, herunder bistand med utforming av krav til forholdsmessig informasjonssikkerhet og løsninger for autentisering (elektronisk ID), identitetsforvaltning, elektroniske signaturer og bruk av kryptering
  • Vurdering av rettslige krav til løsninger for e-handel og annen elektronisk samhandling og utforming av brukervilkår og personvernerklæringer
  • Bistand i forbindelse med transaksjoner sammen med vårt M&A-team med fokus på å sikre, beskytte og evaluere teknologiske løsninger
Kontaktpersoner
Profile image of Rolf Riisnæs
Partner, dr. juris
E-post rri@wr.no

Personvern

Vi har et av markedets ledende team på personvern, og tilbyr strategisk og forretningsorientert rådgivning knyttet til digitalisering i et komplekst rettslig landskap.

Les mer om vår personvernpraksis

Les våre artikler om IT-kontrakter og IT-anskaffelser

Cover image of article "Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere"
02.02.2023

Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere

Den siste tiden har EU introdusert en lang rekke med ny lovgivning tilpasset den digitale utviklingen og endringene Europa står ovenfor. Direktiv 2019/2161, også kjent som Moderniseringsdirektivet, eller på engelsk "the Omnibus Directive", bringer med seg endringer til flere forbrukerverndirektiver, som igjen vil medføre endringer i flere norske lover, herunder markedsføringsloven, angrerettloven, avtaleloven, pakkereiseloven og tjenesteloven.

Cover image of article "3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder"
15.11.2022

3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder

EUs nye forordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren, Digital Markets Act ("DMA"), har trådt i kraft i EU. I dag er det et fåtall store plattformer globalt som i stor grad påvirker rammeverket for innovasjon, forbrukervalg og konkurranse i digitale markeder. Enkelte særlig store plattformer fungerer som såkalte portvoktere ("gatekeepers"). Gjennom å fastlegge plikter og forbud for slike portvoktere, søker de nye reglene å sikre rettferdig konkurranse i digitale markeder og å gi brukere større valgfrihet. DMA gir også EU-kommisjonen hjemmel for å ilegge sanksjoner som er sterkt påvirket av de sanksjonene EU har på konkurranserettsområdet.

Cover image of article "2 – Digital Services Act: Et tryggere digitalt rom"
26.10.2022

2 – Digital Services Act: Et tryggere digitalt rom

EUs nye forordning Digital Services Act søker å skape et tryggere digitalt rom for innbyggere og virksomheter. Forordningen skal legge til rette for en større grad av demokratisk kontroll og tilsyn av internettbaserte plattformer (online plattformer), og redusere risikoen for manipulasjon, feilinformasjon og ulovlig innhold.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner