Hopp til hovedinnholdet

Olje og gass

Vårt olje og gass-team har solid fagkunnskap og lang erfaring med juridiske spørsmål relatert til olje- og gass-sektoren.

Vi er stolte av å kunne tilby et sterkt lag advokater, med erfaring fra både myndigheter, oljebransjen og leverandørindustrien. Dette gir oss en unik innsikt i de ulike aktørenes behov, og gjør oss i stand til å gi kommersielle og løsningsorienterte råd. 

Olje og gass har vært viktig for norsk identitet og industriutvikling, og er også i dag Norges største næring. Vi i Wikborg Rein er sentrale rådgivere til oljeselskaper og myndigheter, og våre advokater har ekspertkunnskap om de forhold som er viktige for olje- og gassbransjen. 

Vi bistår oljeselskaper, långivere, investorer og offentlige myndigheter med juridiske spørsmål knyttet til både oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms olje- og gassvirksomhet. Vi har omfattende erfaring med regulatoriske rammer for olje- og gassbransjen, unitiseringsavtaler, tie-in avtaler, ulike leverandøravtaler og salg av olje og gass, samt utbyggings- og nedstengningsprosjekter. I lisens- og selskapstransaksjoner, tvister og finansieringsprosjekter relatert til olje- og gassindustrien jobber våre bransjeeksperter i olje- og gassgruppen ofte sammen med advokater i andre grupper på huset, for å sikre at prosjektteamet har tilgang både til industri- og produktkompetanse. 

Overgangen til mer fornybar energiproduksjon står høyt på agendaen hos våre klienter. Olje- og gass-selskapene må i årene fremover navigere riktig for å opprettholde lønnsomheten, være attraktive for investorer og arbeidstakere, og for å beholde sin "license to operate". For oss som rådgivere er det helt sentralt å investere tid i å forstå implikasjonene av dette. Vi bistår våre klienter med ulike problemstillinger relatert til energy transition og øvrige makrotrender, inkludert nye forretningsmodeller, elektrifisering av sokkelen og digitalisering av virksomheten. 

Vi bistår med

 • Regulatoriske rammer for olje- og gassbransjen, herunder petroleumsloven, petroleumsskatteloven og konsesjonsverket 
 • Rettslige spørsmål knyttet til samarbeid mellom deltakere i utvinningstillatelser 
 • Unitiseringsforhandlinger og unitiseringsavtaler 
 • Tie-in avtaler 
 • Transaksjoner, herunder kjøp og salg av lisensandeler, infrastruktur og selskaper 
 • Finansiering av petroleumsvirksomhet 
 • Utbyggingsprosjekter, herunder FPSO-prosjekter 
 • Oljeservice  
 • Skiping av gass og tariffer for gasseksport 
 • Avtaler om kjøp og salg av gass 
 • Prisregulering under langsiktige gassalgsavtaler og tvisteløsning (internasjonal voldgift)  
 • Seismikktransaksjoner og andre avtaler av relevans for seismikkindustrien 
 • Nedstenging og fjerning av offshoreinstallasjoner 
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Olje og gass

22.01.2024

Key FSRU assets transferred by Dynagas to Energos Infrastructure

In a significant move within the LNG maritime sector, Wikborg Rein expertly guides Greek shipowner client Dynagas through its sale to Energos Infrastructure of two state-of-the-art Floating Storage and Regasification Units (FSRUs), Transgas Force and Transgas Power.

08.06.2023

BIMCO Publishes Price Cap Clause for Charterparties

The long-anticipated BIMCO Price Cap Clause was published on 2 June 2023, in response to the price caps on Russian origin crude-oil and petroleum products introduced by G7, EU and others. In this article we take a practical first look at the clause in context.

01.06.2023

We have assisted Dwellop AS in its combination with Phuel Oil Tools

We have assisted Dwellop AS with its contemplated business combination with Phuel Oil Tools Limited. Dwellop is Norwegian-based supplier of well intervention solutions within the oil & gas sector and is listed on the NOTC. Phuel Oil Tools also provides solutions within the same sector, with its main base in Scotland and operations in Scotland, Norway, USA and Saudi Arabia.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner