Prosedyre og tvisteløsning

Det kan oppstå et utall rettslige tvister mellom parter i forretningslivet. Prosedyre og tvisteløsning er en samlebetegnelse for de mange fremgangsmåter partene kan benytte for å få løst rettslige tvister.

Våre advokater har bred og omfattende erfaring med å bistå klienter i rettslige tvister med høy suksessfaktor. Vår kompetanse og erfaring omfatter tvister innenfor generelle forretningsjuridiske områder, men også mer spesialiserte rettsområder så som immaterialrett, energirett og sjørett.

Med vår bredde innenfor generelle forretningsjuridiske disipliner kan firmaet håndtere alle typer tvister. Dette kan for eksempel være tvister i forbindelse med og i etterkant av oppkjøp av selskaper, styreansvar, arbeidsrett, konkurranserett, erstatningsrett og ulike kontraktstvister. Våre advokater har også bred erfaring fra tunge og kompliserte tvister knyttet til entreprise- og fabrikasjonskontrakter. Wikborg Rein har også en spesielt god erfaring med tvister innenfor offentligrettslige fag. Dette omfatter blant annet skatte- og avgiftssaker.

Det er 23 partnere som er tilknyttet vår prosedyregruppe. Totalt teller gruppen over 60 personer. Av firmaets advokater er det totalt 17 som har møterett for Høyesterett.

Vi tilbyr spisskompetanse innen tvisteløsning fra våre kontorer i Oslo og Bergen, samt tvisteløsning innenfor engelsk rett fra kontorene i London og Singapore.

Vi har også bred erfaring fra en rekke spesialiserte områder innenfor tvisteløsning som for eksempel:

• Patentsaker mellom produsenter av generiske legemidler og originalprodusenter
• Langvarige kontrakter for salg av gass
• Selskapsrettslige tvister i forbindelse med oppkjøp, styreansvar
• Skatte- og avgiftssaker
• Generell kontraktsrett
• Fast eiendom
• Entrepriserett (fabrikasjonskontrakter)
• Offentlig rett (offentlige anskaffelser, miljørett)
• Sjørett
• Forsikringsrett
• Energirett

Les våre siste artikler om prosedyre

 • Prosedyre

  2022

  Mangfold i voldgift – invitasjon til seminar

  Det internasjonale voldgiftsmiljøet har den siste tiden på flere måter tatt opp behovet for mer mangfold i voldgift. I perioden 2021-2022 har Wikborg Rein og BAHR gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til nettopp dette temaet, og særlig kjønns- og aldersbalanse ved oppnevning av voldgiftsdommere.

 • Prosedyre

  2022

  ICJ – Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

  Vi gleder oss til å være vertskap for ICJs årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

 • Karriere, Fornybar energi og infrastruktur, Kontraktsrett og entreprise, Næringseiendom, Prosedyre, Arbeidsrett, Mergers and Acquisitions

  2022

  Wikborg Rein søker flere forretningsadvokater i Stavanger

  Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer og vi bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, samt en voksende virksomhet i Stavanger. Vi er i vekst og tar stadig nye markedsandeler og ser nå etter flere dyktige advokater og advokatfullmektiger i Stavanger.