Hopp til hovedinnholdet

Kvinner i skranken

«Kvinner i skranken» ble etablert høsten 2021 etter et initiativ fra Aurora Orlin (Kommuneadvokaten i Oslo) og senioradvokat Ane Vilnes, som ønsket å skape en faglig og sosial arena for kvinnelige advokater som jobber med sivilrettslig tvisteløsning. 

Forumet arrangerer flere samlinger i året med fokus på praktisk rettede og aktuelle temaer som prosessrisikovurderinger, rettsmekling, beslutningspsykologi, vitneutspørring og markedsføring av tvisteadvokater. 

Kvinner i skranken arrangeres formelt av Wikborg Rein, men en komité på til sammen elleve prosedyreadvokater fra private og offentlige advokatkontorer bidrar i planlegging og gjennomføring av samlingene.

Vil øke kvinneandelen

Et av hovedformålene Aurora Orlin (t.v.) og Ane Vilnes hadde da de opprettet forumet var å opprettholde og øke andelen kvinnelige advokater innen sivilrettslig tvisteløsning, særlig på senior- og partnernivå.

Kvinner i skranken-komiteen

Profile image of Ane Vilnes

Ane Vilnes

Managing Associate

Wikborg Rein

Profile image of Aurora Orlin

Aurora Orlin

Kommuneadvokaten i Oslo

Profile image of Marie Nesvik

Marie Nesvik

Partner, Co-Head of Disputes

Wikborg Rein

Profile image of Hedda Rysst

Hedda Rysst

Thommessen

Profile image of Bodil K. Høstmælingen

Bodil K. Høstmælingen

CLP

Profile image of Ina Aanerud

Ina Aanerud

CMS Kluge

Profile image of Hanne Jahren

Hanne Jahren

Regjeringsadvokaten

Profile image of Silje Dagsland

Silje Dagsland

Haavind

Profile image of Oda H. Ekre

Oda H. Ekre

Wiersholm

Profile image of Mathilde Lund Meltvedt

Mathilde Lund Meltvedt

Advokatfirmaet BAHR

Profile image of Elisabeth Dolva Sandøy

Elisabeth Dolva Sandøy

Schjødt