Oslo

Marie Nesvik

Partner, Co-Head of Disputes

Marie arbeider med tvisteløsning og har grensekryssende tvister som sitt spesialområde.

Mobil
+47 92 46 49 49
E-post
mnv@wr.no