Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

  • "Norway", kapittel om land i "The European Arbitration Review 2021" (med Ola Nisja, Gaute Gjelsten og Kaare Andreas Shetelig)
  • Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015
  • "Recent developments in hydropower and gas", The 2009 guide to Energy and project finance, a supplement to International Financial Law Review
  • Juridisk konsulent, Norsk-russisk juridisk ordbok, Aud Anna Senje, Unipub 2010