Hopp til hovedinnholdet

Mer om Anders

Anders arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til skatterett og selskapsrett. Han har tidligere arbeidet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, og har utgitt bok og artikler knyttet til skatterett. Arbeidet med skatterett knytter seg til alle områder innen skatte- og avgiftsrett, men primært rettet mot selskapsbeskatning. Dette omfatter rådgivning knyttet til skattemessige spørsmål i forbindelse med transaksjoner, strukturering av transaksjoner, incentivordninger, internprising mv. samt løpende bistand til bedrifter i skattespørsmål. Arbeidet omfatter også bistand til bedrifter i kontakt med skatteetaten, klagesaker samt rettssaker. I tillegg til selskapsbeskatning har Anders også utstrakt erfaring fra særbeskatningsregimene for rederier, vannkraft- og petroleumsvirksomhet. Han arbeider også med vanlig personbeskatning, inkludert beskatning av earn out i forbindelse med arbeidende aksjonærers salg av bedrifter. Innenfor avgiftsretten har Anders arbeidet med både merverdiavgift og særavgifter. Han har også erfaring med prosessoppdrag knyttet til dette. I tillegg til skatte- og avgiftsspørsmål har Anders erfaring med vanlig corporatearbeid, dvs. å bistå parter i prosesser vedrørende kjøp og salg av virksomheter. Dette omfatter alt fra forhandling av aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler, gjennomføring av due diligence prosesser og gjennomføring av selve transaksjonen. Han har i denne forbindelse også utstrakt erfaring med kjøp og salg av eiendomsselskaper. Dette arbeidet har ofte en nær relasjon til arbeidet med skatte- og avgiftsmessige spørsmål knyttet til transaksjoner. Anders er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Tax.