Andreas K. Lund

Senioradvokat

Om Andreas K. Lund

Andreas K. Lund er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for finansiering.

Han arbeider med ulike former for finansiering og gjeldstrukturer med fokus på bankfinansiering og fremmedkapitaltransaksjoner og bistår låntakere/utstedere, banker, finansinstitusjoner, investeringsbanker, tilretteleggere og andre långivere/syndikater med selskapsfinansiering, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og obligasjonsfinansiering. Som en del av slik finansiering bistår han også med strukturering og dokumentering av alle typer gjeldsstrukturer slik som "super senior"-strukturer.

Andreas er rangert som "Rising Star" av IFLR1000 i kategorien "Banking and Finance".

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2017

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2016

  Advoktafullmektig, Advokatfirmaet Haavind

 • 2011 - 2012

  Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016

  Advokatbevilling

 • 2013

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2013

  Masteravhandling: "Aksjeloven § 8-10, selskapsfinansierte aksjeerverv – Hvor omfattende er dagens forbud og i hvilken grad vil den foreslåtte lovendringen endre rettstilstanden”, Universitetet i Bergen

 • 2012

  Utvekslingsopphold, - Spesialemner: Contract Law, Company Law, University of Southampton