Andreas K. Lund

Partner

Om Andreas K. Lund

Andreas er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe for finansiering.

Han bistår långivere, agenter, investeringsbanker/ tilretteleggere og låntakere/utstedere med bankfinansiering og fremmedkapitaltransaksjoner relatert til selskapsfinansiering, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og obligasjonsfinansiering.

Som en del av slik finansiering bistår han også med strukturering, forhandling og dokumentering av alle typer gjeldsstrukturer.

Andreas er rangert som "Rising Star" i kategorien "Banking and Finance" av IFLR1000 og "Up and Coming" i kategorien "Capital Markets: Debt" av Chambers and Partners.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2022

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2017

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2016

  Advoktafullmektig, Advokatfirmaet Haavind

 • 2011 - 2012

  Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016

  Advokatbevilling

 • 2013

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2013

  Masteravhandling: "Aksjeloven § 8-10, selskapsfinansierte aksjeerverv – Hvor omfattende er dagens forbud og i hvilken grad vil den foreslåtte lovendringen endre rettstilstanden”, Universitetet i Bergen

 • 2012

  Utvekslingsopphold, - Spesialemner: Contract Law, Company Law, University of Southampton