Hopp til hovedinnholdet

Mer om Ane

Ane jobber hovedsakelig med løpende rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor ulike typer kommersielle kontrakter. Hun har bred erfaring med større tvistesaker for domstolene, samt med norske og internasjonale voldgiftssaker, mekling og kontraktsforhandlinger. Hennes erfaring dekker særlig rettsområder som generell og spesiell kontraktsrett, erstatningsrett, landbasert og offshore entreprise, IT/teknologi og M&A. Ane har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Bergen tingrett. Hun har også vært utleid som juridisk rådgiver til Aker Solutions AS, hvor hun bistod med kontraktsforhandlinger og løpende kontraktsrettslig rådgivning i pågående prosjekter. Ane er for tiden i secondment på Wikborg Reins Londonkontor, hvor hun hovedsakelig jobber med internasjonal voldgift og kommersielle kontraktstvister.