Hopp til hovedinnholdet

Mer om Chris

Chris er Managing Partner ved Wikborg Reins London-kontor og er engelsk advokat. Chris spesialiserer seg innen shipping, olje og gass, og råvarehandelsrett. Shipping Han har omfattende erfaring innen alle aspekter av skipsrett (både globalt og særlig i Asia, der han har bodd og jobbet i 12 år). Han har vært involvert i håndteringen av noen av de største ulykkes- og forurensningshendelsene i verden. Chris gir jevnlig råd til redere, befraktere, P&I-klubber og handelsmenn innen alle aspekter av varetransport, certepartier og sjøforsikringsrett. Chris har også utstrakt erfaring med skipsbygging og S&P-tvister. Offshore I offshore-industrien rådgir Chris operatører og entreprenører i utformingen av og forhandling om foreslåtte kontrakter; håndterer krav og tvister vedrørende kontraktsoppfyllelse; ulykker; og forsikringskrav. Hans erfaring inkluderer alle sider av bransjen. Han har representert alle sektorene i bransjen, herunder EPC og EPCI entreprenører, boreentreprenører, FPSO/FLNG-operatører, boligriggleverandører, forsyningsbåter/lektere og servicefirmaer for oljefelt. Handel Chris’ erfaring innen handel inkluderer rådgivning til råvareforhandlere, særlig metaller, kull og olje, med deres salgs- og kjøpsordninger, særlig for langsiktige avløpskontrakter og tvister. Chris har håndtert en rekke tvister for handelsmenn som har oppstått pga forsinkelser, force majeure, kvalitetsproblemer og rembursbegjæringer. Kommersiell svindel Chris har utstrakt ekspertise i håndtering av sivile bedragerikrav i shipping- og offshore-bransjen, inkludert sporing av aktiva. Han har særskilt kompetanse innen saker som involverer Russland, SNG, Kina, Indonesia og Vietnam i tillegg til Europa. Compliance og krisehåndtering Chris har betydelig erfaring som rådgiver til klienten innen compliance, regulatorisk og granskninger i maritim sektor. Spesielt har han vært omfattende involvert i bekjempelse av bestikkelser og bedrifters krisehåndtering, herunder gjennomføring av interne granskninger og håndtering av strafferettslige konsekvenser og sivile tvister utløst av potensielle overtredelser.