Hopp til hovedinnholdet

Mer om Eivind

Eivind er nestleder for firmaets fagområde for konkurranserett. Han er en allsidig og erfaren rådgiver innen alle typer konkurransesaker etter norsk rett og EU/EØS-rett. Han har bred erfaring med å håndtere store og komplekse konkurransesaker fra ulike bransjer. I Wikborg Rein har han siden 2013 ledet firmaets bistand i flere høyt profilerte saker overfor både norske og utenlandske konkurransemyndigheter, i saker om etterforsking og mistanke om overtredelse av konkurranselovgivningen, tilknyttede erstatningssøksmål, og saker om foretakssammenslutninger. Han rådgir også om lovlighetsgrensene for ulike former for samarbeid, misbruk av dominerende stilling og konkurranserettslig compliance. Eivind har i tillegg syv års erfaring fra Konkurransetilsynet, i stillinger som blant annet seksjonsleder og nestleder på markedsavdeling, samt erfaring som dommerfullmektig. Eivinds bakgrunn og kompetanse gjør ham til en allsidig og ettertraktet konkurranserettsekspert. Ifølge det anerkjente ratingfirmaet Legal 500 betegnes han som "a true expert in this field".