Oslo

Ekin Ince Ersvaer

Paralegal

Ekin jobber med personvern og bistår advokatene med rådgivning innenfor en rekke personvern-relaterte spørsmål, deriblant overføring av personopplysninger.

Mobil
+47 94 78 89 65
E-post
eie@wr.no