Hopp til hovedinnholdet

Forbruker, markedsføring og e-handel

Vårt team har dyptgående innsikt i og omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverket for markedsføring, forbrukervern, og e-handel.

Bedrifter som leverer varer og tjenester til forbrukere navigerer i et landskap preget av strenge regulatoriske krav for markedsføring og salg. Den digitale transformasjonen har endret markedsføringen og hvilke tjenester og produkter som tilbys. Samtidig er regelverket i konstant utvikling, og drevet av lovendringer og ny praksis fra myndighetene.

Vi bistår bedrifter med å navigere innenfor regelverket for markedsføring, forbrukervern og e-handel og å etterleve dette. Teamet har også lang erfaring med utforming og forhandling av avtaler knyttet til netthandel og digitale tjenester, samt behandling av tvister knyttet til forbrukervern og markedsføring.   

Våre eksperter har spesialisert juridisk kompetanse kombinert med bred bransjeerfaring. Som et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma bistår vi på alle rettsområder knyttet til forbrukervern, markedsføring og e-handel.  

Vi bistår med

 • Reklame og markedsføringskampanjer, inkludert pris- og salgsmarkedsføring, markedsføring via sosiale medier og produktplassering.
 • E-handel og digitale ytelser, inkludert angrerett og informasjonsplikter overfor forbrukere.
 • Personvern, inkludert direktemarkedsføring og kundelojalitetsprogrammer.
 • Sammenlignende reklame, produktetterligninger, god forretningsskikk og krenkelse av immaterielle rettigheter.
 • Bruk av bærekraftpåstander, helsepåstander, ernæringspåstander og andre påstander i markedsføring.
 • Produktkrav, produktmerking og produktansvar.
 • Lotteri, pengespill og e-sport.
 • Dialog med offentlige myndigheter som Forbrukertilsynet, Markedsrådet og Datatilsynet.
 • Tvister for domstolene, Forbrukerklageutvalget, Forliksrådet og Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU).
 • Interne rutiner og kurs for regeletterlevelse / compliance.
 • EU/EØS-rett og konkurranserett.
 • Selskapstransaksjoner, investeringer og strategiske samarbeid.
Kontaktpersoner
Profile image of Gry Hvidsten
Partner
E-post ghv@wr.no
Profile image of Nora Bratheim
Fast advokat
E-post nbr@wr.no

Les våre artikler om Forbruker, markedsføring og e-handel

24.11.2023

Nytt regelverk om salgsmarkedsføring – dette må du vite om Black Friday og Cyber Monday

Fra 1. oktober gjelder det nye regler for markedsføring av rabatter og andre prisnedsettelser på varer. Bakgrunnen er nytt regelverk om forbrukervern i EU gjennom det såkalte moderniseringsdirektivet.

02.03.2023

Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukervernlovgivning

Den 14. februar 2023 trådte forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven i kraft. Forskriften er tilgjengelig nedenfor. Etter forskriften kan det ilegges overtredelsesgebyrer for inntil 4 % av selskapets årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

02.02.2023

Moderniseringsdirektivet – Et sterkere vern for forbrukere

Den siste tiden har EU introdusert en lang rekke med ny lovgivning tilpasset den digitale utviklingen og endringene Europa står ovenfor. Direktiv 2019/2161, også kjent som Moderniseringsdirektivet, eller på engelsk "the Omnibus Directive", bringer med seg endringer til flere forbrukerverndirektiver, som igjen vil medføre endringer i flere norske lover, herunder markedsføringsloven, angrerettloven, avtaleloven, pakkereiseloven og tjenesteloven.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner