Hopp til hovedinnholdet

Mer om Geir

Geir er vår Managing Partner. Han ledet Wikborg Reins Shanghai-kontor i perioden 2008-2013 og var leder for firmaets internasjonale virksomhet fra 2012-2016. Geir har en rekke ganger, senest i 2022, blitt kåret til Årets Internasjonale Advokat i Finansavisens Advokatundersøkelse. Legal 500 utpeker Geir som Leading Individual i kategorien Regulatory, Compliance and Investigations og betegner ham som "klippen du trenger i en krise". Han rangeres også i Band 1 av Chambers Europe innen kategorien Compliance. Under sin tid i Kina ble han fremhevet i lokale og regionale rangeringer blant Kinas "15 Rising Stars" i advokatbransjen for "imponerende prestasjoner" og blant de 100 mest innflytelsesrike advokatene i Asia. Geirs faglige fokus er i dag tredelt: - Compliance med særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Geirs erfaring på fagfeltet spenner fra forsvareroppdrag i norske domstoler til krisehåndteringsarbeid for norske børsnoterte selskap etter avdekning av mulige misligheter, forebyggende rådgivning for norske virksomheter og offentlige myndigheter i deres antikorrupsjonsarbeid og undervisning i korrupsjonsrelatert lovgivning ved universiteter i flere land; - Tvisteløsning med fokus på større, komplekse tvister av internasjonal karakter. Geir har betydelig erfaring fra norske domstoler samt fra voldgifts- og rettsprosesser i flere land; - Rådgivning til mellomstore og store norske industri- og teknologibedrifter i deres internasjonale rettsforhold, herunder regulatoriske forhold, salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og risikobegrensende tiltak. Geir har videre omfattende erfaring som juridisk rådgiver for norske myndigheter hva gjelder statens internasjonale eksponering av ulike karakter. Geir driver utstrakt foredragsvirksomhet på universiteter, konferanser og i andre fora.