Hopp til hovedinnholdet

Mer om Gillie

Gillie er en særdeles erfaren advokat innen kommersiell tvisteløsning, med spesialisering i komplekse og omfattende tvistesaker hovedsakelig innen luftfarts-, offshore og energi-sektorene. Sakene behandles ofte på styrenivå i de aktuelle selskapene, omhandler ofte sikkerhets- og/eller omdømme-spørsmål kritiske for selskapenes videre drift, og har ofte grensekryssende elementer. Gillie har erfaring med alle former for voldgift, alminnelig tvisteløsning og megling. Hun er internasjonalt anerkjent for (1) sin strategiske styring av saker, hvor hun aldri mister fokus på klientens interesser, enten det handler om å forsvare sine klienter eller føre saker på deres vegne, og (2) hennes evne til å håndtere komplekse saker av høy verdi som vanligvis involverer flere jurisdiksjoner og som går over lang tid. Gillie har lang og omfattende erfaring med å lede store team, både på tvers av landegrenser og nasjonalt, som er orientert mot klienten og dens interesser. Gillie bistår særlig store aktører i det internasjonale forsikringsmarkedet for luftfart med en rekke av deres mest utfordrende problemstillinger. For tiden er hun lead counsel i flere komplekse saker av høy verdi på vegne av fly-utleiere etter Russland sin arrest av utenlandsk-eide fly i kjølvannet av Russland sin invasjon av Ukraina.