Hopp til hovedinnholdet

Mer om Halvard

Halvard tilbyr rådgivningstjenester, bistår i forhandlinger og håndterer tvisteløsning innen forsikrings-, sjøforsikrings- og kontraktsrett. Med erfaring fra ansvars- og dekningstvister innen kaskoforsikring, krigsforsikring, skipsreparasjoner og -ombygginger, gir Halvard støtte til både norske og internasjonale klienter i forsikrings- og kontraktsrettslige spørsmål. Halvard har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstoler og i voldgift, og har bistått i flere av de større rettssakene som avdelingen har ført de siste ti årene. Han har også nylig bistått ved fremforhandling av en transport- og lagringsavtale innen karbonfangst (CCS).