Hopp til hovedinnholdet

Mer om Heidi Ann

Heidi Ann er spesialisert innen fiskeri og havbruk, og har særlig erfaring med å bistå fiskeriselskaper og havbruksselskaper med komplekse regulatoriske spørsmål. Rådgivningen til fiskeriselskaper omfatter søknadsprosesser i forbindelse med generasjonsskifter, samt utredninger av alle regulatoriske spørsmål i slike prosesser. Innenfor havbruksrett har hun særlig kompetanse innenfor regelverket om unntaksvekst i trafikklyssystemet og tillatelser til særlige formål. Heidi Ann har også arbeidet en del med rådgivning knyttet til EU sitt dyrehelseregelverk og har derfor god erfaring med regulatoriske som oppstår i forbindelse med mistanke og påvisning av listeførte fiskesykdommer. Heidi Ann ble i 2022 og 2023 rangert som "Rising Star" innenfor fiskeri og havbruk i Legal500.