Hopp til hovedinnholdet

Mer om Henriette

Henriette arbeider i vårt salgsteam. Hennes hovedansvarsoppgaver er å bidra til å erverve nye klienter og å videreutvikle eksisterende klientrelasjoner. Hun bistår i tilbudsarbeid, herunder utarbeidelse av konkrete tilbud og presentasjoner – samt har ansvar for metodikk og maler innen de relevante kompetanseområdene. Hun bidrar til kunnskapsdeling og læring på tvers av advokatene, og arbeider med kontinuerlig profesjonalisering av våre leveranser. Henriette jobber også med nettsidene våre, og utarbeider markedsføringsmateriell i flere former – særlig presentasjoner – og er en støttefunksjon for flere av våre kontorer. I tillegg til dette deltar Henriette løpende i diverse utviklingsprosjekter, som nettsider, CV-er, utvikling av PowerPoint-maler mv., og hun bistår advokatene med diverse rangeringer.