Hopp til hovedinnholdet

Mer om Jan Erik

Jan Erik er Managing Partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor. Han arbeider primært med M&A og kapitalmarkedstransaksjoner, herunder bistår klienter i forbindelse med kjøp og salg av selskaper og virksomheter, fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Han har de siste årene bistått både private og offentlige aktører og ledet en rekke større transaksjoner innen ulike sektorer, herunder et betydelig antall transaksjoner innen fiskeri/havbruk og energi. I tillegg bistår han løpende en rekke profilerte aktører i norsk næringsliv med investeringer, prosjektarbeid og generell forretningsjuridisk rådgivning. Han har de siste årene hatt flere styreverv, både i private og børsnoterte selskaper. I tillegg til å jobbe ved kontoret i Bergen, har Jan Erik vært med på å bygge opp Wikborg Reins Singapore-kontor.