Hopp til hovedinnholdet

Mer om Karoline

Karoline arbeider med finansregulatoriske problemstillinger, verdipapirrett og kapitalmarkedstransaksjoner, med et særlig fokus på finansregulatorisk rammeverk for norske og utenlandske banker, forsikringsselskap, verdipapirforetak, fondsforvaltere, betalingsforetak og andre regulerte foretak. Dette inkluderer rådgivning tilknyttet regulering og prosesser for konsesjon, drift og organisering av virksomhet i tråd med gjeldende regelverk. Hun har videre omfattende erfaring med etableringer, konsesjonssøknader og compliance tilknyttet kapitalforvalting, herunder verdipapirforetak og fondsforvaltere. Videre har Karoline særlig erfaring med problemstillinger knyttet til hvitvaskingsregelverket og har erfaring fra bransjesiden gjennom flere større compliance- og risikovurderingsprosjekter, samt secondments i flere regulerte foretak, blant annet Nordea Bank Abp, Norge.