Hopp til hovedinnholdet

Mer om Kristin

Kristin bistår innenfor en rekke compliance-områder, herunder særlig anti-hvitvasking og ansvarlig næringsliv / menneskerettigheter, samt anti-korrupsjon, sanksjoner og eksportkontroll. Kristin har omfattende erfaring med utforming av compliance-program, herunder risikovurderinger, risikobegrensende tiltak samt tredjepartshåndtering og bakgrunnssjekk av forretningspartnere (IDD). I tillegg arbeider Kristin med krisehåndtering og granskning knyttet til hvitvasking, korrupsjon og andre former for misligheter, herunder tilknyttede strafferettslige forhold og sivile tvister. Kristin har særlig erfaring fra internasjonale granskninger og håndtering av relaterte rettslige prosesser i ulike jurisdiksjoner. Kristin har tidligere arbeidet i DNB hvor hun særlig fokuserte på anti-hvitvasking og internasjonale sanksjoner. Kristin har også arbeidet med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for norske domstoler, samt bistått i internasjonale voldgiftssaker. Tidligere har hun arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, og har bred erfaring fra internasjonal handelsrett. Hun har herunder deltatt i mellomstatlige forhandlinger av EFTAs frihandelsavtaler og har arbeidet med en rekke saker innenfor EU/EØS-rett. Videre har hun ført saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen, og har i tillegg erfaring fra tvisteløsning i WTO. Kristin har en internasjonal mastergrad i juss (LL.M.) fra University of Cambridge, England, i tillegg til en mastergrad i juss fra Universitetet i Bergen.