Hopp til hovedinnholdet

Mer om Lars Erik

Lars Erik leder firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen i 2004 og avla sin ph.d-grad på samme sted i 2010. Han har omfattende erfaring med rådgiving knyttet til alle former for immaterielle rettigheter (IPR), herunder rådgivning om sikring, registrering, utnyttelse og håndhevelse. Lars Erik bistår firmaets klienter med blant annet strategisk rådgivning, utforming og forhandlinger av avtaler. Han har vært involvert i en rekke større prosedyreoppdrag knyttet til håndhevelsen av immaterielle rettigheter, både på vegne av internasjonale og nasjonale aktører. Lars Erik er styremedlem og nestleder i NIR (Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse) samt det norske AIPPI styret.