Hopp til hovedinnholdet

Mer om Martine

Martine arbeider hovedsakelig med rådgivning innenfor fast eiendoms rettsforhold. Martine har bred erfaring med prosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, utarbeidelse og oppfølging av leiekontrakter samt andre spørsmål knyttet til drift og forvaltning av fast eiendom. Hun bistår både offentlige og private eiendomsaktører, og har god bransjekunnskap og erfaring med de mest brukte standardavtalene innenfor fast eiendom. Martine har bidratt under de halvårlige frokostseminarene for eiendomsbransjen som Wikborg Rein arrangerer sammen med WPS Næringsmegling. Våren og høsten 2022 var temaet for seminarene henholdsvis aktuelle regelendringer for eiendomsbransjen og de siste endringene i standardavtalene ved utleie av næringseiendommer. Martine arbeider i hovedsak med kontraktsrettslige problemstillinger og andre privatrettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Hun har også erfaring med offentligrettslige spørsmål som gjelder fast eiendom, herunder ulike plan- og bygningsrettslige spørsmål. Martine har også erfaring med entrepriserett.