Hopp til hovedinnholdet

Mer om Matias Alexander Baltazar

Matias arbeider med tvisteløsning innenfor alle forretningsjuridiske disipliner. Han har en master i rettsvitenskap fra UiB hvor han spesialiserte seg i tvist og prosedyre, og skrev masteroppgave om foreldelse av mislighold- og erstatningskrav. Fra samme universitet mottok han "letter of recommendation" etter seier i flere prosedyre- og forhandlingskonkurranser, nasjonalt og internasjonalt, samt attest fra Høyesterettsdommer Bård Tønder. Han er også veileder i prosedyrekonkurransen ved Det juridiske fakultet i Bergen. I tillegg til norsk og engelsk, behersker Matias muntlig portugisisk. Han har en særlig interesse for å bistå bedrifter med strategisk rådgivning i tverrsnittet mellom juss og politikk. Han har blant annet vært folkevalgt og politisk rådgiver, og har dermed inngående kunnskap om beslutningsprosesser i forvaltningen på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.