Hopp til hovedinnholdet

Mer om Mats

Mats bistår med rådgivning i forbindelse med oppkjøp og salg av bedrifter, fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Han bistår også med generell selskapsrettslig rådgivning. Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Mats har bistått norske og internasjonale klienter med en rekke ulike transaksjoner, herunder oppkjøp, salg, fusjoner, fisjoner, emisjoner og omorganiseringer, samt generell selskapsrettslig rådgivning. Han er særlig interessert i oppkjøps- og salgsprosesser og samspillet mellom jus og økonomi.