Hopp til hovedinnholdet

Mer om May

May er en del av vårt kommunikasjonsteam. Hennes hovedoppgave er planlegging og gjennomføring av alle interne- og eksterne møter, arrangementer og eventer. I tillegg til dette er May også ansvarlig for firmaets bærekraftrapportering og innehar et overordnet ansvar for EcoVadis og firmaets Miljøfyrtårnsertifisering. May har også jobbet som kundeutvikler for en av våre virksomhetsgrupper, ENSO. Her bistod hun avdelingen med tilbudsarbeid, herunder utarbeidelse av konkrete tilbud og presentasjoner, samt ansvar for metodikk, maler og bidra til å erverve nye klienter. I tillegg har May jobbet 16 år som koordinator og har bl. a. mange års erfaring med støtteprosesser, administrasjon, planlegging og gjennomføring av arrangementer og eventer, koordinering av interne møter og reiser, lønnsberegning, utarbeidelse av markedsmateriell samt ansvar for innkjøp av salgsmateriell.