Hopp til hovedinnholdet

Mer om Miriam

Miriam jobber primært med oppdrag knyttet til prosedyre og tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Hun arbeider med et bredt spekter av saker, blant annet forsikringssaker og styreansvarssaker, samt eiendomssaker, herunder kontraktsrett, plan- og bygningsrett og alminnelig forvaltningsrett. Miriam har i tillegg særlig kompetanse innenfor ekspropriasjon, og har bistått i en rekke skjønnssaker knyttet til grunn- og rettighetserverv. Hun har særskilt kompetanse innenfor grunn- og rettighetserverv knyttet til energianlegg. Miriam har tidligere også vært tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi. I tillegg til sivile saker for domstolene, arbeider Miriam med voldgift både nasjonalt og internasjonalt.