Hopp til hovedinnholdet

Mer om Oda

Oda arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter. Hun er tilknyttet vårt team for teknologi og digitalisering. Oda bistår klienter med rådgivning i saker om blant annet opphavsrett, varemerkerett, designrett og patentrett, samt saker om markedsføringsrett og forretningshemmeligheter. Oda har også erfaring med transaksjonsrelaterte spørsmål (M&A) knyttet til immaterielle rettigheter, samt med utforming av avtaler, inkludert lisensavtaler. Oda har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og skrev masteroppgave innenfor opphavsrett.