Hopp til hovedinnholdet

Mer om Olga

Olga har spisskompetanse innen internasjonal voldgift. Hun har opptrådt som in-house counsel i en rekke institusjonelle voldgifter knyttet til energiindustrien, nærmere bestemt gassektoren (PCA, SCC og ICC). Hun har også erfaring med EUs konkurranse- og energirett. Før hennes nåværende stilling, jobbet Olga som nestleder i juridisk avdeling for Naftogaz of Ukraine, med ansvar for voldgift og internasjonale saker. Hos Naftogaz of Ukraine tilegnet Olga seg kunnskap om rettsreglene i det europeiske gassmarkedet, samt ukrainsk energilovgivning. Olga hadde ansvaret for en rekke høyprofilerte voldgifter for Naftogaz of Ukraine, bl.a. voldgiftskrav på over USD 10 milliarder mot Russland i forbindelse med investeringer på Krim. Hun var også del av kjerneteamet med ansvar for Naftogaz' rettstvister mot Gazprom fra 2017. Olga har en imponerende erfaring med å håndtere komplekse saker og lede store grenseoverskridende team. Olga snakker engelsk (flytende), ukrainsk (morsmål) og russisk (morsmål).