Hopp til hovedinnholdet

Mer om Olve

Olve arbeider med norske og internasjonale selskaper innenfor fornybar energi. Han arbeidet tidligere i Klima- og Miljødepartementet, særlig med spørsmål innen forurensning, sirkulær økonomi og avfall. Han har bred kunnskap om hvordan beslutninger fattes i offentlig forvaltning. Olve har også erfaring fra Justis- og Beredskapsdepartementet, hvor han jobbet med samfunnssikkerhet. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med masteroppgave innen offentlige anskaffelser, og fordypning innen miljørett og corporate governance.