Hopp til hovedinnholdet

Mer om Patrick

Patrick arbeider hovedsakelig med anskaffelsesrett og statsstøtterett. Han har solid erfaring fra anskaffelsesprosessen etter å ha jobbet med anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsprosjekter, for store norske offentlige oppdragsgivere i ulike sektorer. Patrick bistår både oppdragsgivere og leverandører med rådgivning, juridiske utredninger og tvisteløsning. Sistnevnte omfatter både klager fra leverandør til oppdragsgiver, klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, begjæringer om midlertidige forføyninger og alminnelige søksmål. Innenfor statsstøtteretten, har han erfaring med utredning av ulike statsstøtterettslige problemstillinger, slik som spørsmål om hvorvidt det offentliges disposisjoner utgjør statsstøtte, reglene for lovlig statsstøtte, og forholdet mellom anskaffelsesregelverket og statsstøtteregelverket. Patrick har i tillegg erfaring med notifikasjoner, klageprosesser og undersøkelsessaker for EFTAs overvåkningsorgan. Patrick arbeider også jevnlig med spørsmål knyttet til sikkerhetsloven, herunder eierskapskontroll/FDI-screening.