Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

  • Oware og Reinertsen. HR-2023-206-A: Dersom kontraktsinngåelse er i strid med anskaffelsesregelverket, kan ikke leverandøren kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse. Anbud 365
  • Oware og Reinertsen. Når implementeringstiden virker konkurransebegrensende til fordel for eksisterende leverandør – hva bør oppdragsgiver være oppmerksom på?
  • Oware og Kraakevik. Dokumentasjonskrav og kravet til effektiv kontroll – hva gjelder?. Anbud365
  • Oware og Vigmostad. Leverandører omfattet av "ukraina-forskriften"?
  • Sunde og Oware. Prinsipiell avgjørelse om eksisterende leverandørs konkurransefordel og utjevningsplikten
  • Oware. Oppdragsgivere bryter begrunnelsesplikten under klima- og miljøbestemmelsene