Hopp til hovedinnholdet

Mer om Peder

Peder har betydelig erfaring innenfor strategisk rådgivning, prosedyre og tvisteløsning, og bistår klienter både med rådgivning med sikte på å finne fremforhandlede løsninger og med rene prosedyreoppdrag. Han arbeider med saker innenfor flere områder, særlig post M&A, bank og finans, teknologi og industri, og med fokus på kontraktsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Han har også erfaring med konkurs- og panterettslige tvister og internasjonal privatrett. Peder har møterett for Høyesterett, og har ført saker for norske domstoler på alle nivåer og i voldgift. Han har også erfaring med internasjonal voldgift.