Hopp til hovedinnholdet

Mer om Sebastian

Sebastian bistår tank-, tørrlast-, kontainer-, RoRo- og LNG-rederier med transaksjoner og tvister knyttet til sanksjoner, sjøforsikring og befraktningspørsmål. Han har særlig erfaring med kjøp og salg av skip, skipsbyggingskontrakter, fraktkontrakt, certepartier, trampefart, konnossement, Guardcon og sjøforsikringspoliser. Han har særlig kompetanse innen maritime sanksjoner, et emne han ofte blir bedt om å holde foredrag om og sitert av fagpressen. Før han begynte i Wikborg Rein, jobbet han på juridisk avdeling for en internasjonal selskapsgruppe av tank-, tørrlast- og offshorerederier.