Hopp til hovedinnholdet

Mer om Stian

Stian bistår med rådgivning til klienter innenfor shipping, offshore og energisektoren, med særlig fokus på kontraktsforhandlinger og strategisk-kommersiell rådgivning. Han har også betydelig erfaring med tvisteløsning særlig innenfor disse segmentene, og bistår jevnlig i tvistesaker både for de ordinære domstoler og voldgift. Stian har en mastergrad (LLM) i sjørett fra National University of Singapore.