Hopp til hovedinnholdet

Mer om Svein Erik

Svein Erik jobber hovedsakelig med løpende strategisk rådgivning, prosedyre og tvisteløsning. Han har også erfaring med generell selskapsrettslig rådgivning samt rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner slik som oppkjøp, fusjoner/fisjoner, omorganiseringer, emisjoner og andre M&A-transaksjoner. I tillegg til å være advokatfullmektig er Svein Erik statsautorisert revisor og siviløkonom. Han har tidligere jobbet nærmere 6 år som revisor hvor han har arbeidet med revisjon av store børsnoterte selskaper innen en rekke ulike industrier. Han har solid erfaring innen IFRS, NGAAP, revisjonsmetodikk og generell økonomisk rådgivning. Kombinasjonen av økonomi og juss gjør at Svein Erik ofte blir trukket inn i saker med problemstillinger innen grensesnittet økonomi og juss, blant annet tvister innen post M&A, erstatningsrett og selskapsrett.