Hopp til hovedinnholdet

Mer om Terje

Terje arbeider særlig med skatte-, avgifts- og selskapsrett, og han har tidligere arbeidet i Skatteetaten. Terje har omfattende erfaring fra alle områder av skatte- og avgiftsretten, herunder merverdiavgift, eiendomsskatt, toll og særavgifter. Han bistår næringsdrivende og privatpersoner med rådgivning i tilknytning til transaksjoner i Norge og utlandet og generell skatterådgivning. Bistanden omfatter også kontakt med skatteetaten i forbindelse med innhenting av uttalelser, klager og rettssaker. Terje har særskilt interesse for- og lang erfaring fra internasjonal skatterett for næringsdrivende og privatpersoner. Dette gjelder blant annet vurdering av internasjonale selskapsstrukturer, transaksjoner over landegrensene, fast driftssted og skattemessige forhold for privatpersoner som arbeider og bor i utlandet. Han har også erfaring fra sjørett og sjøforsikring. Denne bakgrunnen gir, sammen med god kunnskap om rederibeskatning, et godt utgangspunkt for å å forstå og bistå firmaets shippingklienter.