Hopp til hovedinnholdet

Mer om Therese

Therese arbeider hovedsakelig med M&A-transaksjoner og selskapsrettslig rådgivning som ofte har grensekryssende aspekter. Hun bistår jevnlig oppkjøpsfond og industrielle aktører i forbindelse med oppkjøp og fusjoner på tvers av sektorer. Therese har også syv års erfaring fra Kina, og bistår på corporate oppdrag, samt compliance og regulatoriske vurderinger med tilknytning til Kina. Innenfor M&A har Therese utstrakt erfaring med å lede due diligence prosesser, forhandlinger og gjennomføring av transaksjoner. Erfaring fra private equity-transaksjoner og tilhørende finansregulatoriske forhold gjør at hun også benyttes på oppdrag knyttet til den industrien. Hun bistår også norske og skandinaviske industri- og teknologibedrifter med Kina-strategi eller tilstedeværelse, samt kinesiske selskaper med tilstedeværelse i Norge. Therese har erfaring fra selskapsetableringer, regulatoriske forhold, compliance og avtaleverk i Kina, og håndtering av tvister under de samme rettsforholdene. Av compliance-oppdrag bistår hun utenlandske selskaper med aktivitet i Kina både med forebyggende arbeid og i situasjoner hvor varslingssaker er mottatt. Therese er styremedlem i Norwegian-Chinese Chamber of Commerce, og hun deltar ofte som foredragsholder på konferanser og i andre fora.