Hopp til hovedinnholdet

Mer om Tine Elisabeth

Tine arbeider bredt innenfor firmaets compliance-praksis, både med preventiv compliance og med krisehåndtering ved ulike former for compliance-brudd. Hennes kjerneområder er sanksjoner og eksportkontroll, anti-korrupsjon, anti-hvitvask og ansvarlig næringsliv herunder menneskerettigheter og bistand knyttet til åpenhetsloven. Hun har jobbet med flere større internasjonale granskninger relatert til korrupsjon og andre former for misligheter, samt ledet flere krisehåndteringsteam etablert for å håndtere koordineringen mellom granskere, juridiske rådgivere i flere jurisdiksjoner, og rådgivere fra andre fagdisipliner. Videre har hun utstrakt erfaring med å gi råd innenfor sanksjoner og eksportkontroll fra et multijurisdiksjonsperspektiv, og er fagansvarlig for firmaets Trade Compliance & Sanctions Team. Tine arbeider med mange ulike bransjer, men særlig industri, shipping, samt energi- og petroleumssektoren. Tine har også praktisk erfaring fra hennes tid som internjurist i compliance-avdelingen i to større industrikonsern.