Hopp til hovedinnholdet

Gikk opp veien etter Energikommisjonens rapport

19.04.2023

Energikommisjonen har bedt om ekstraordinære tiltak for å nå klimamålene våre og for at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. Hvordan Norge skal få til massiv utbygging av fornybar energi for å realisere både utslippskutt og ny grønn industri, var temaet da vi inviterte til fagseminar på Nasjonalmuseet.

Seminaret startet med en innledning av Energikommisjonsmedlem og samfunnsøkonom Kjell Roland, som tok for seg rapporten han hadde bidratt til. Kommisjonen har blant annet jobbet seg fram til et ambisiøst mål om 40 TWh ny fornybar energi innen 2030.

De oppmøtte fikk så en statusoppdatering fra Regjeringen, representert ved statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad fra Klima- og miljødepartementet.

– Dette tiåret er starten på den store energiomstillingen vi skal gjennom. Det er en formidabel oppgave. Ansvaret hviler på våre skuldre, vi som lever nå. Da må vi ta kloke valg som står seg over tid, innledet Syrstad.

Foruten Roland og Syrstad deltok også administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge, konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter og visekonsernsjef Lars Røsæg i Yara i den påfølgende panelsamtalen som ble ledet av våre energiadvokater Caroline Skaar Landsværk og Tormod Ludvik Nilsen.

– Må være konkrete

I samtalen viste Roland til behovet for endringer i måten vi har tenkt reguleringer på, og til krafttak i andre Europeiske land, deriblant Tyskland som har vedtatt at 2 prosent av deres landarealer skal brukes til vindkraft.

– I Norge, der vi har vært svært stolte av energiloven i tretti år, vil slike reguleringsendringer kreve en sorgprosess. For å komme i mål må vi være konkrete på hva vi skal gjøre annerledes enn før, sa Roland.

Han er blant dem som ikke vil avvise utbygging i vassdrag som til nå har vært vernet.

Administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge tok til orde for at Stortinget nå må behandle forslagene fra Energikommisjonen og komme til en tverrpolitisk enighet om hvor vi skal.

– Vi klarer bare et løft innen ny fornybar utbygging med bred politisk forankring, mente Haga.

Hun viste til at Norge ennå ikke har forpliktet seg til en klar målsetning innen ny utbygging.

– Vi tror 40 TWh er et godt utgangspunkt, men dette har Stortinget ennå ikke bestemt seg for. Dilemmaet da er at man heller ikke vet hvilke virkemidler det er behov for. Derfor trenger vi et bredt flertall i Stortinget, sa Haga.

Etterlyser kraftoverskudd

Yaras Lars Røsæg fokuserte på behovet for å presentere industri, klima og kraft som tre sider av samme sak – ikke motsetninger.

– Veien blir ikke til mens man går, men hvis man går. Vi må forklare omverdenen hvorfor en grønn omstilling er nødvendig. For Yaras del handler det om fortsatt å kunne bidra til å forsyne store deler av verdens befolkning med mat, påpekte Røsæg.

Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter viste til at målet om å kombinere en 55 prosent reduksjon av utslippene i 2030, med å øke fastlandseksporten med 50 prosent, kan bli krevende.

– Hvis vi skal få til begge deler må vi skape en offentlig debatt der det går an å snakke om dette på en nyansert måte, sa Ruyter.

Han viste til behovet for å få tilbake et kraftoverskudd.

– Da blir vi et attraktivt sted for den grønne industrien. Fornybarnæringen er klare for å ta store grep, men er avhengig av lokal forståelse, konsesjoner og en skattepolitikk som ikke forringer ønskede investeringer, sa Ruyter.

Redusere motstanden

På spørsmålet fra Tormod Ludvik Nilsen om hva som skal til for å minimere den lokale motstanden mot utbygging, svarte Ruyter slik.

– Da de første vindprosjektene i Norge kom, ble det bygget der det var desidert best vindforhold, men der anleggene samtidig også var mest synlige. Det samme gjaldt vannkraft på 70- og 80-tallet. Fremover må vi finne områder som har mye aktivitet fra før, og der synligheten og skadevirkningene er mindre, sa Ruyter.

I debatten fremhevet statssekretær Syrstad at vi ikke må bygge ned natur når vi bygger fornybar energi, ettersom dette vil føre til at redusert utslipp i kvotepliktig sektor øker utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

– Noen ganger er det beste klimatiltaket å la naturen være i fred – altså å ikke gjøre noe, sa Syrstad.

Tusen takk til alle paneldeltagerne – og til alle som kom på Nasjonalmuseet! Vi ser frem til fortsettelsen og til både å følge og bidra til utviklingen videre.

Under vignetten «Nye muligheter – Norge mot 2030» arrangerer Wikborg Rein fagseminarer gjennom 100-årsjubileet vårt hvor vi belyser viktige temaer for næringslivet, og staker ut kursen mot 2030. Energiseminaret 13. april var det andre 100-årsseminaret Wikborg Rein arrangerte - les mer om det første seminaret her: Fylte Nasjonalmuseet med sanksjoner og hvitvasking på agendaen (wr.no)

Forfattere
Profile image of Tormod Ludvik Nilsen
Tormod Ludvik Nilsen
Partner, Global Head of Renewable Energy
E-post tln@wr.no
Profile image of Caroline Skaar Landsværk
Caroline Skaar Landsværk
Partner
E-post cln@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner