Hopp til hovedinnholdet

Nytt regelverk om salgsmarkedsføring – dette må du vite om Black Friday og Cyber Monday

24.11.2023

Fra 1. oktober gjelder det nye regler for markedsføring av rabatter og andre prisnedsettelser på varer. Bakgrunnen er nytt regelverk om forbrukervern i EU gjennom det såkalte moderniseringsdirektivet.

Hvis en vare annonseres som rabatert, på salg osv., skal det etter de nye reglene oppgis en førpris tilsvarende den laveste prisen som er anvendt de i løpet av de siste 30 dagene før kampanjen starter (prisopplysningsforskriften § 9a). De nye reglene oppstiller tydeligere rammer enn tidligere.

Laveste pris er førpris

Det er den laveste prisen de siste 30 dagene som er korrekt førpris. For eksempel, hvis en jakke er solgt til ti kunder for 1000 kroner og til tre kunder for pris 700 kroner, er førprisen 700 kroner. Samme gjelder selv om ingen kunder kjøper jakken til 700 kr, så lenge jakken er markedsført til denne prisen i løpet av de siste 30 dagene. Salgstall eller median- eller gjennomsnittspris er irrelevant for beregning av førpris. Til sammenligning gjaldt det tidligere et krav om 'reell førpris' hensyntatt hvor lenge og hvor mange varer som var solgt til den aktuelle prisen forut for salgskampanjen.

Å annonsere samme vare på salg både Black Friday og Cyber Monday kan være utfordrende fra et juridisk ståsted. Siden Black Friday er mindre enn 30 dager forut for Cyber Monday, vil den rabaterte prisen som anvendes på Black Friday normalt være korrekt førpris på Cyber Monday, noe som er lite attraktivt hvis målet er å igjen annonsere rabatt på Cyber Monday. En løsning på denne utfordringen kan være en sammenhengende kampanje for hele perioden. Forutsetningen for en sammenhengende kampanje er at det fremgår tydelig at kampanjen uavbrutt strekker seg minst f.o.m Black Friday t.o.m Cyber Monday. Hvis det er opphold i kampanjen lørdag og søndag mellom Black Friday og Cyber Monday er det derimot ikke en sammenhengende kampanje.

Rabatter til kundeklubber i forkant av Black Friday og Cyber Monday vil også regnes som førpris etter de nye reglene. Det er derfor anbefalt å ha rutiner for å samkjøre ulike kampanjer samt at man bør holde oversikt over hvilke varer som har vært en del av andre kampanjer de siste 30 dagene.

Forbrukertilsynet følger med

Black Friday og Cyber Monday er 'høytid' for salgsmarkedsføring, og med det også for håndheving av brudd på reglene for slik markedsføring. Forbrukertilsynet har tidligere foretatt målrettede undersøkelser. For eksempel, i 2022 ble flere selskap innenfor kosmetikkbransjen felt for lovbrudd i forbindelse med Black Friday/Cyber Monday, nettopp på grunn av manglende dokumentasjon av førpriser.

Den enkleste måten å unngå varsler og sanksjoner fra Forbrukertilsynet er selvsagt å følge regelverket. For å sikre etterlevelse av reglene er det viktig å sørge for at ansatte som jobber med salgskampanjer har kjennskap til hvilke regler som gjelder samt etablere gode interne retningslinjer og rutiner.

Videre er det viktig å kunne dokumentere at regelverket faktisk er fulgt. Den næringsdrivende må selv kunne dokumentere den førprisen som oppgis. Forbrukertilsynet har tidligere anvendt statistikk fra prisjakt.no for beregne førpriser. Det kan derfor være lurt å overvåke statistikken hos prisjakt.no og andre sammenligningstjenester og påse statistikken på slike nettsider er korrekt.

Konsekvenser ved brudd på regelverket

Konsekvensene ved brudd på regelverket er nylig skjerpet. Ved vesentlige eller gjentatte lovbrudd kan Forbrukertilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Fra 14. februar (og dels 1. oktober på noen områder) er det innført et nytt maksimumstak for størrelsen på gebyret: Forbrukertilsynet kan nå ilegge gebyr på inntil 4 % av den årlige omsetningen eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste av disse to alternativene anvendes.

Vi ser at Forbrukertilsynet allerede har skjerpet nivået på overtredelsesgebyrene som vedtas. I nevnte saker fra 2022 angående kosmetikk vedtok Forbrukertilsynet gebyr på henholdsvis 4 millioner kroner, 2 millioner kroner og 1 million kroner. Selskapene klaget størrelsen på gebyrene inn for Markedsrådet, som reduserte gebyrene til henholdsvis 3 millioner kroner, 1,5 millioner kroner og 700 000 kroner.

Markedsrådet begrunnet reduksjonen med at de skjerpede øvre rammene for overtredelsesgebyr ikke var innført på tidspunktet for Forbrukertilsynets vedtak, slik at det tidligere regelverket fortsatt gjaldt. Nå som de nye reglene er innført, er det grunn til å tro at Forbrukertilsynet vil anvende minst de nivåene som tilsynet benyttet i 2022.

Med andre ord er det risiko for at brudd på regelverket om salgsmarkedsføring nå kan bli møtt med relativt høye overtredelsesgebyrer, og med det har næringsdrivende desto større grunn til å sikre etterlevelse av regelverket i forbindelse med Black Friday og Cyber Monday.

Les mer om dette i et intervju med våre advokater i Handelswatch

Forfattere
Profile image of Lars Erik Steinkjer
Lars Erik Steinkjer
Partner
E-post lst@wr.no
Profile image of Nora Bratheim
Nora Bratheim
Fast advokat
E-post nbr@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner